Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD203706
ID oznámenia: 
16321
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MÁRIA BALKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
riaditeľ štátneho podniku (AGROKOMPLEX, NÁRODNÉ VYSTAVISKO, ŠTÁTNY PODNIK, NITRA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BÁDICE; číslo LV: 767; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie BÁDICE; číslo LV: 767; podiel: 1/2
DOM; kat. územie BÁDICE; číslo LV: 767; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BÁDICE; číslo LV: 1386; podiel: 1/2
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3745; podiel: 1/11200
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 4345; podiel: 1/44040
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3762; podiel: 1/11200
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 1618; podiel: 1/11200
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 2874; podiel: 1/42720
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 2877; podiel: 1/44040
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3035; podiel: 2/240
VINICA; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3402; podiel: 2/240
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3422; podiel: 2/240
ORNÁ PÔDA; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3592; podiel: 1/44040
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3663; podiel: 1/44040
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3695; podiel: 1/42720
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3696; podiel: 1/42720
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3706; podiel: 1/42720
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3697; podiel: 1/42720
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3810; podiel: 1/44040
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 1618; podiel: 1/11200
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3762; podiel: 1/11200
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3745; podiel: 1/11200
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3831; podiel: 1/42720
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3843; podiel: 1/42720
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3844; podiel: 1/44040
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3845; podiel: 1/42720
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3871; podiel: 1/42720
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3924; podiel: 1/42720
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3925; podiel: 1/42720
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3926; podiel: 1/42720
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3927; podiel: 1/42720
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3928; podiel: 1/44040
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3929; podiel: 1/44040
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3930; podiel: 1/44040
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3933; podiel: 1/44040
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3944; podiel: 1/44040
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3935; podiel: 1/44040
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3936; podiel: 1/44040
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3937; podiel: 1/44040
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3938; podiel: 1/44040
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3939; podiel: 1/44040
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3940; podiel: 1/44040
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 4343; podiel: 1/44040
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DRAŽOVCE; číslo LV: 3762; podiel: 1/7840
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMU, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
SPORENIE, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->