Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC204006
ID oznámenia: 
15921
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MARCEL SUCHÁR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA,BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 158; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 2435; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 4326/1; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 4326/3; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDÁ, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 5038/1; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 5147; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 5148; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 4325/2; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 2961; podiel: 1/24
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, DEDINKA PRI DUNAJI; kat. územie SENEC; číslo LV: 38/23; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, DEDINKA PRI DUNAJI; kat. územie SENEC; číslo LV: 38/67; podiel: 1/1
RODINNY DOM (ROZOSTAVANÝ), DEDINKA PRI DUNAJI; kat. územie SENEC; číslo LV: 38/67; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 594; podiel: 6/32472
LESNÝ POZEMOK, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 725; podiel: 6/32472
LESNÝ POZEMOK, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 726; podiel: 6/32472
LESNÝ POZEMOK, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 728; podiel: 6/32472
LESNÝ POZEMOK, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 733; podiel: 6/32472
LESNÝ POZEMOK, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 734; podiel: 6/32472
LESNÝ POZEMOK, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 738; podiel: 6/32472
LESNÝ POZEMOK, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 756; podiel: 6/32472
LESNÝ POZEMOK, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 789; podiel: 6/32472
LESNÝ POZEMOK, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 1171; podiel: 6/32472
LESNÝ POZEMOK, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 1189; podiel: 6/32472
LESNÝ POZEMOK, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 1446; podiel: 6/32472
LESNÝ POZEMOK, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 4902; podiel: 6/32472
LESNÝ POZEMOK, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 596; podiel: 6/32472
LESNÝ POZEMOK, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 597; podiel: 6/32472
LESNÝ POZEMOK, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 753; podiel: 6/32472
LESNÝ POZEMOK, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 785; podiel: 6/32472
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 1383; podiel: 6/32472
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 1497/2; podiel: 6/32472
ORNÁ PÔDA, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 2236/103; podiel: 6/32472
ORNÁ PÔDA, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 2236/203; podiel: 6/32472
ORNÁ PÔDA, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 2243/1; podiel: 6/32472
ORNÁ PÔDA, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 2244/102; podiel: 6/32472
ORNÁ PÔDA, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 2244/202; podiel: 6/32472
LESNÝ POZEMOK, PERNEK; kat. územie MALACKY; číslo LV: 4648; podiel: 6/32472
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: OPEL, rok výroby: 2007, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 16. 09. 2013
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->