Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC091135
ID oznámenia: 
15684
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RADOVAN MAJERSKÝ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (RADA PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FOND NA PODPORU KULTÚRY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (FOND OCHRANY VKLADOV)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ŠTADIÓN, A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA - NEMOCNICA SV. MICHALA A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 72500 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(DATACENTRUM ELEKTRONIZÁCIE ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY)
požitky: ŽIADNE
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(ŽELEZNICE SR)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA 1; číslo LV: 9643; podiel: 373150/3500010
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA 1; číslo LV: 9773; podiel: 1/78
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA 1; číslo LV: 9479; podiel: 1/78
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA 1; číslo LV: 5090; podiel: 1/78
BYT; kat. územie BRATISLAVA 1; číslo LV: 8802; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA 1; číslo LV: 8802; podiel: 2/18
POZEMOK; kat. územie DUNAJSKÝ KLÁTOV; číslo LV: 1434; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2012, podiel: 1/1
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: FORD, rok výroby: 2008, podiel: 1/1
MOTORKA, továrenská značka: HONDA, rok výroby: 2008, podiel: 1/1
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: SUZUKI, rok výroby: 2015, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 35%
existencia záväzku: 
PÔŽIČKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 07. 08. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->