Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203068
ID oznámenia: 
16795
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. Ing. MAGDALÉNA ZMARZLÁKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
45695 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(ORAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A. S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN, PODPREDSEDNÍČKA ZDRUŽENIA
(ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ HORNEJ ORAVY)
požitky: ŽIADNE
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(KLASTER ORAVA, O. O. C. R.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN RADY ZDRUŽENIA EUROREGIÓN TATRY
(ZDRUŽENIE EUROREGIÓN TATRY)
požitky: ŽIADNE
ČLENKA ZHROMAŽDENIA EZUS TATRY
(EZUS - EURÓPSKE ZOSKÚPENIE ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE TATRY)
požitky: ŽIADNE
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(V.I.A.C. - INŠTITÚT PRE PODPORU A ROZVOJ MLÁDEŽE)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->