Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B182218
ID oznámenia: 
15349
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. MAREK MAĎARIČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie BOLDOG; číslo LV: 150; podiel: 50%
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SENEC; číslo LV: 4917; podiel: 120/14400
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SENEC; číslo LV: 5809; podiel: 4/15
RODINNÝ DOM; kat. územie IVANKA PRI DUNAJI; číslo LV: 450; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie PARNÁ; číslo LV: 4532; podiel: BSM
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 4532; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENEC; číslo LV: 7168; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENEC; číslo LV: 5813; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA, VINICE; kat. územie SENEC; číslo LV: 10217; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENEC; číslo LV: 5813; podiel: 2/8
ORNÁ PÔDA, VINICE; kat. územie SENEC; číslo LV: 7170; podiel: 1/3
BYT; kat. územie IVANKA PRI DUNAJI; číslo LV: 3000; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2017, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ ÚSPORY, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->