Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203304
ID oznámenia: 
17025
titul, meno, priezvisko: 
Ing. VLADIMÍR MACÁŠEK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ-HOLDING)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S. AŠL)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA ANIMA LIBERA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA
(OBČIANSKE ZDRUŽENIE 3ANGEL)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
GARÁŽ; kat. územie KYSUCKÉ NOVÉ MESTO; číslo LV: 1627/15; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie KYSUCKÉ NOVÉ MESTO; číslo LV: 2473/2; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie KYSUCKÉ NOVÉ MESTO; číslo LV: 3177; podiel: 239/162080
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie RADÔSTKA; číslo LV: 2039; podiel: 7/15
ZSTAVANÁ PLOCHA; kat. územie RADÔSTKA; číslo LV: 2038; podiel: 637/1280
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10314; podiel: 1/112
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10299; podiel: 1/112
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10300; podiel: 1/112
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10301; podiel: 1/112
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10313; podiel: 1/112
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10314; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10327; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10336; podiel: 1/112
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10340; podiel: 1/112
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10349; podiel: 1/112
ZÁHRADA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10572; podiel: 23/14160
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 12403; podiel: 5/576
ZÁHRADA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13082; podiel: 1/448
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10319; podiel: 1/16
TRVALÝ TRÁVNYP PORAST; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13628; podiel: 1/112
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13629; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10253; podiel: 1/112
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČADCA; číslo LV: NEZALOŽENÝ; podiel: 1/112
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10358; podiel: 1/108
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10571; podiel: 3/488
TRVALÝ TRÁVN Y PORAST; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10333; podiel: 1/112
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10334; podiel: 1/112
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10335; podiel: 1/112
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10302; podiel: 1/112
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10303; podiel: 1/112
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10308; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČADCA; číslo LV: NEZALOŽENÝ; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10254; podiel: 1/112
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10261; podiel: 1/4
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KYSUCKÉ NOVÉ MESTO; číslo LV: 8258; podiel: 239/162080
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RADÔSTKA; číslo LV: 1378; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RADÔSTKA; číslo LV: 981; podiel: 127/720
GARÁŽ; kat. územie KYSUCKÉ NOVÉ MESTO; číslo LV: 583; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie KYSUCKÉ NOVÉ MESTO; číslo LV: 9779; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2006, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
3. DÔCHODKOVÝ PILIER, podiel: 1/1
STAVEBNÉ SPORENIE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->