Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K202471
ID oznámenia: 
16313
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. RNDr. ĽUDOVÍT PAULIS, PhD. MPH.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(ALTERRAS THERAPEUTICS GMBH)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
CENTRUM EXPERIMENTÁLNEJ MEDICÍNY SAV - ÚNPF
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
LEKÁRSKA FAKULTA UK
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
BAYER SPOL. S R. O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT A PRÍSL. PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH, ZARIADENIACH, PRÍSLÚŠENSTVE A POZEMKU; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 4530; podiel: 1/1
BYT A PRÍSL. PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH, ZARIADENIACH, PRÍSLÚŠENSTVE A POZEMKU; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 2881; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR A PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH, ZARIADENIACH, PRÍSLÚŠENSTVE A POZEMKU; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 2881; podiel: 1/252
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
POSKYTNUTÁ PÔŽICKA, podiel: 1/1
ÚSPORY NA ÚČTOCH, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
PRIJATÁ PÔŽIČKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 30. 12. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->