Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203885
ID oznámenia: 
16165
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. ĽUBOŠ SOPOLIGA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (POĽNONÁKUP TATRY, A.S. KEŽMAROK)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ ÚNIA PODPOROVANÉHO ZAMESTNÁVANIA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
METODICKO PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
OKRESNÝ PREDSEDA
(SLOBODA A SOLIDARITA)
požitky: NEPRAVIDELNÁ FINANČNÁ ODMENA
ČLEN KOMISIE PRE SOCIÁLNE SLUŽBY, BÝVANIE
(MESTO HANUŠOVCE NAD TOPĽOU)
požitky: NEPRAVIDELNÁ FINANČNÁ ODMENA
ČLEN FINANČNEJ KOMISIE
(PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: NEPRAVIDELNÁ FINANČNÁ ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER V BANKE, podiel: 1/1, dátum vzniku: 25. 09. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
RODINNÝ DOM-RODIČOVSKÝ, kat. územie HANUŠOVCE NAD TOPĽOU, rok zač. užívania: 1984, spôsob užívania: BÝVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->