Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO202562
ID oznámenia: 
16834
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ĽUBOMÍRA KUBIŠOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTETSVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie PODUNAJSKÉ BISKUPICE; číslo LV: 3623; podiel: 1/2
BYT; kat. územie MIKULOV NA MORAVĚ, OKR.BŘECLAV; číslo LV: 3868; podiel: 1/2
BYT; kat. územie VALTICE, OKR. BŘECLAV; číslo LV: 3367; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie SÁSOVÁ - BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 1910; podiel: 1/4
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽ (STÁTIE); kat. územie PODUNAJSKÉ BISKUPICE; číslo LV: 4833; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE RODINNÉHO DOMU A BYTOV, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY NA ÚČTE A V HOTOVOSTI, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 1/2, dátum vzniku: 12. 06. 2015
HYPOTÉKA, podiel: 1/2, dátum vzniku: 15. 07. 2016
PÔŽIČKA, podiel: 1/2, dátum vzniku: 05. 03. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->