Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203123
ID oznámenia: 
16639
titul, meno, priezvisko: 
PhDr., Mgr. ĽUBOMÍR NEBESKÝ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (OPERAČNÉ STREDISKO ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA VEĽKÉ ZÁLUŽIE)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
VŠ EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY V BRATISLAVE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREZÍDIA A VÝKONNÉHO VÝBORU
(SLOVENSKÁ KANOISTIKA)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE
(SLOVENSKÁ KANOISTIKA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie VRAKUŇA; číslo LV: 2962; podiel: 100%
PODIEL PRIESTORU V SPOLOČNÝCH ČASTIACH DOMU; kat. územie VRAKUŇA; číslo LV: 2962; podiel: 1810/100000
GARÁŽ; kat. územie VRAKUŇA; číslo LV: 2412; podiel: 100%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VRAKUŇA; číslo LV: 5154; podiel: 1810/100000
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁLESIE; číslo LV: 482; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ZÁHRADA, VODNÁ PLOCHA, ORNÁ PÔDA; kat. územie KOLÁROVICE; číslo LV: 2980; podiel: 540/333283
LESNÝ POZEMOK; kat. územie MARŠOVÁ; číslo LV: 910; podiel: 10854/5279051
ORNÁ PÔDA, LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PETROVICE; číslo LV: 1792; podiel: 540/333283
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HVOZDNICA; číslo LV: 2107; podiel: 2100/252000
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HVOZDNICA; číslo LV: 747; podiel: 10854/5279051
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PREDMIER; číslo LV: 875; podiel: 10854/5279051
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PREDMIER; číslo LV: 1703; podiel: 10854/5279051
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PREDMIER; číslo LV: 1894; podiel: 10854/5279051
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PREDMIER; číslo LV: 2707; podiel: 10854/5279051
ZÁHRADA; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 40; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 968; podiel: 1/4
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 157; podiel: 66/3504
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 945; podiel: 66/3504
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 166; podiel: 12/60
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 932; podiel: 12/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 941; podiel: 12/60
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 953; podiel: 12/60
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 167; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 1018; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ORNÁ PÔDA; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 168; podiel: 12/96
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ORNÁ PÔDA; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 768; podiel: 12/48
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 185; podiel: 12/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 388; podiel: 2100/292644
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 845; podiel: 300/30120
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 772; podiel: 2100/252000
ORNÁ PÔDA; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 930; podiel: 175/288000
ORNÁ PÔDA; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 1120; podiel: 175/288000
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 942; podiel: 12/80
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 949; podiel: 36/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 955; podiel: 60/1440
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 113; podiel: 972/40848
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2783; podiel: 540/666566
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2786; podiel: 1080/999849
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2836; podiel: 540/999849
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2837; podiel: 540/666566
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2888; podiel: 1080/999849
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2896; podiel: 540/666566
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2897; podiel: 540/666566
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2901; podiel: 540/666566
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2915; podiel: 540/999849
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2917; podiel: 3780/2666264
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 3070; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 3091; podiel: 540/666566
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 3096; podiel: 540/666566
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 3099; podiel: 1/96
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 3108; podiel: 540/666566
ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 3366; podiel: 540/333283
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 3381; podiel: 540/666566
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 3521; podiel: 540/333283
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 4166; podiel: 540/333283
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 4166; podiel: 540/333283
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2766; podiel: 540/333283
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÁ BYTČA; číslo LV: 2766; podiel: 540/333283
ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ORNÁ PÔDA; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 830; podiel: 2100/252000
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÁ PLOCHA,LESNÝ POZEMOK; kat. územie MIKŠOVÁ; číslo LV: 830; podiel: 2100/252000
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, LESNÝ POZEMOK, ZÁHRADA; kat. územie PREDMIER; číslo LV: 1031; podiel: 10854/5279051
OSTATNÁ PLOCHA, ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PREDMIER; číslo LV: 1031; podiel: 10854/5279051
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2017, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 18. 07. 2012
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 18. 07. 2012
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->