Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD162086
ID oznámenia: 
16520
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ĽUBICA ZÁCHENSKÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Š.P.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 42566 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD VLÁDNEHO AUDITU
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VÍGĽAŠ; číslo LV: 1034; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie VÍGĽAŠ; číslo LV: 1034; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie VÍGĽAŠ; číslo LV: 1034; podiel: BSM
DROBNÁ STAVBA - VOLIÉRA; kat. územie VÍGĽAŠ; číslo LV: 1034; podiel: BSM
DROBNÁ STAVBA - ALTÁNOK; kat. územie VÍGĽAŠ; číslo LV: 1034; podiel: BSM
DROBNÁ STAVBA - SKLAD DREVA; kat. územie VÍGĽAŠ; číslo LV: 1034; podiel: BSM
DROBNÁ STAVBA - KURÍN; kat. územie VÍGĽAŠ; číslo LV: 1034; podiel: BSM
DROBNÁ STAVBA - SKLAD NÁRADIA; kat. územie VÍGĽAŠ; číslo LV: 1034; podiel: BSM
DROBNÁ STAVBA - HOSPODÁRSKA BUDOVA; kat. územie VÍGĽAŠ; číslo LV: 1034; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2019, podiel: BSM
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: SEAT, rok výroby: 2000, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->