Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202975
ID oznámenia: 
16800
titul, meno, priezvisko: 
Pharm. Dr. LEOPOLD BARSZCZ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
46801 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
GARÁŽ; kat. územie STARÁ TURÁ; číslo LV: 2482; podiel: 1/2
POZEMKY; kat. územie STARÁ TURÁ; číslo LV: 2482; podiel: 1/2
POZEMKY; kat. územie STARÁ TURÁ; číslo LV: 1281; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie LUTIŠE; číslo LV: 1085; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie STARÁ TURÁ; číslo LV: 2482; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie STARÁ TURÁ; číslo LV: 1281; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie LUTIŠE; číslo LV: 1085; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLADY V PEŇAŽNÝCH INŠITÚCIÁCH, podiel: 1/2
AKCIOVÉ PODIELY, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->