Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203296
ID oznámenia: 
16595
titul, meno, priezvisko: 
Ing. LADISLAV JEŠÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZSE ENERGIA A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NRV INVEST S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(NRV INVEST, S.R.O)
KONATEĽ
(CARROT SK S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA
(PZ HORNÁ NITRA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie BREZANY; číslo LV: 1513; podiel: 1/1 BSM
POĽOVNÍCKY DOM; kat. územie BREZANY; číslo LV: 1513; podiel: 1/1 BSM
CHATA A POZEMOK; kat. územie KĽAČNO; číslo LV: 1269; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie BREZANY; číslo LV: 1177; podiel: 67/120
RODINNÝ DOM A POZEMKY; kat. územie PRIEVIDZA; číslo LV: 3815; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie BREZANY; číslo LV: 1177; podiel: 53/120 BSM
POZEMKY; kat. územie BREZANY; číslo LV: 709; podiel: 41/160
POZEMKY; kat. územie BREZANY; číslo LV: 644; podiel: 1/4
POZEMKY; kat. územie BREZANY; číslo LV: 707; podiel: 1/160
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
PODIEL V URBÁRE, podiel: 1/1
PODIEL V URBÁRE, podiel: 1/1
PÔŽIČKA PRÁVNICKEJ OSOBE Č.1, podiel: 1/1
PÔŽIČKA PRÁVNICKEJ OSOBE Č.2, podiel: 1/1
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 17. 02. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->