Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203382
ID oznámenia: 
15367
titul, meno, priezvisko: 
Ing LADISLAV ÉHN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ JADROVÝ FOND)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NIE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
STAROSTA OBCE
(OBEC KALNÁ NAD HRONOM)
požitky: PLAT STAROSTU
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA,RODINNÝ DOM; kat. územie KALNÁ; číslo LV: 153; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA,RODINNÝ DOM; kat. územie KALNÁ; číslo LV: 461; podiel: 1/2
VINICA,ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie NOVÝ TEKOV; číslo LV: 142; podiel: 1/2
VINICA,ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie NOVÝ TEKOV; číslo LV: 371; podiel: 1/1
VINICA,OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie NOVÝ TEKOV; číslo LV: 1624; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ZOBOR NITRA; číslo LV: 4721; podiel: 1/8
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ZOBOR NITRA; číslo LV: 4707; podiel: 1/8
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie ZOBOR NITRA; číslo LV: 4745; podiel: 1/4
ZASTAVANÁ PLOCHA,RODINNÝ DOM; kat. územie ZOBOR NITRA; číslo LV: 4720; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR-GARÁŽ; kat. územie KARLOVA VES,BRATISLAVA; číslo LV: 3136; podiel: 1/1
BYT DVOJIZBOVÝ; kat. územie NIVY, BRATISLAVA; číslo LV: 4163; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2010, podiel: 1/1
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: SUZUKI, rok výroby: 2008, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->