Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203630
ID oznámenia: 
16220
titul, meno, priezvisko: 
Ing. LADISLAV BÓDI
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (DMD GROUP, A.S., DUBNICA NAD VÁHOM)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (DMD GROUP, A.S., DUBNICA NAD VÁHOM)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(BYTES, S.R.O.)
požitky: 050,00 EURIMES
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie DETVA; číslo LV: 6362; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie DETVA; číslo LV: 8172; podiel: 1/1
ZÁHRADNÁ CHATKA; kat. územie DETVA; číslo LV: 8172; podiel: 1/1
SKUPINOVÁ GARÁŽ; kat. územie DETVA; číslo LV: 7467; podiel: 1/1
SKUPINOVÁ GARÁŽ; kat. územie DETVA; číslo LV: 11243/268; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2007, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->