Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
C202437
ID oznámenia: 
16377
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. MAREK KRAJČÍ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
37002 € (z výkonu verejnej funkcie), 7250 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(NADÁCIA DOBRÁ BUDÚCNOSŤ A NÁDEJ - GOOD FUTURE AND H.)
požitky: BEZ PRÍJMU Z FUNKCIE
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(KRESŤANIA V MESTE)
požitky: BEZ PRÍJMU Z FUNKCIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie RAČA; číslo LV: 9977; podiel: 1/6
ZÁHRADY; kat. územie RAČA; číslo LV: 5438; podiel: 1/10
BYT; kat. územie RAČA; číslo LV: 10771; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie RAČA; číslo LV: 10771; podiel: 1/14
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie RAČA; číslo LV: 10771; podiel: 1/2
BYT; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 2922; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie NOVÉ MESTO; číslo LV: 2923; podiel: 2113/200000
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAČA; číslo LV: 5438; podiel: 1/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie MUDROŇOVO; číslo LV: 6; podiel: 1/24
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 7523; podiel: 1/2
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 7523; podiel: 1/168
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 7523; podiel: 7872/665254
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/2
ZLATO, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->