Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B0481
ID oznámenia: 
15448
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MAROŠ KONDRÓT
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
37464 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - RUŽINOV; číslo LV: 1407; podiel: BSM
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 5898; podiel: BSM
STAVEBNÝ POZEMOK ZÁLESIE; kat. územie ZÁLESIE; číslo LV: 588; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2005, podiel: BSM
AUTOMOBIL, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2009, podiel: BSM
OBRAZY, VYBAVENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
POHĽADÁVKY VOČI TRETEJ OSOBE, podiel: BSM
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 25%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->