Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
N192283
ID oznámenia: 
28436
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER KAŽIMÍR
oznámenie za rok: 
2022
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska
príjmy za rok 2022: 
78000 € (z výkonu verejnej funkcie), 251591 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 9561; podiel: 100%
INÁ BUDOVA; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 1101; podiel: 100%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 1101; podiel: 100%
RODINNÝ DOM; kat. územie HRÁDOK NOVÉ MESTO NAD VÁHOM; číslo LV: 40; podiel: 100%
ZÁHRADA; kat. územie HRÁDOK NOVÉ MESTO NAD VÁHOM; číslo LV: 40; podiel: 100%
ZÁHRADA; kat. územie HRÁDOK NOVÉ MESTO NAD VÁHOM; číslo LV: 40; podiel: 100%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRÁDOK NOVÉ MESTO NAD VÁHOM; číslo LV: 40; podiel: 100%
RODINNÝ DOM; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 9561; podiel: 100%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 9561; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZBIERKA LITOGRAFIÍ A HISTORICKÝCH MÁP, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIE SPOLOČNOSTI, podiel: 25%
ZMLUVA O ÚVERE, podiel: 100%
PÔŽIČKA, podiel: 100%
ZMLUVA O ÚVERE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 21. 08. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->