Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
N192283
ID oznámenia: 
16709
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER KAŽIMÍR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen vlády Slovenskej republiky
člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska
príjmy za rok 2019: 
58914 € (z výkonu verejnej funkcie), 124884 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA; kat. územie HRÁDOK, OKR. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM; číslo LV: 40; podiel: 100%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRÁDOK, OKR. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM; číslo LV: 40; podiel: 100%
BYT; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 3704; podiel: 100%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 3704; podiel: 6,2%
BYT; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 3704; podiel: 100%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 3704; podiel: 8,99%
RODINNÝ DOM; kat. územie HRÁDOK, OKR. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM; číslo LV: 40; podiel: 100%
ZÁHRADA; kat. územie HRÁDOK, OKR. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM; číslo LV: 40; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZBIERKA LITOGRAFIÍ A HISTORICKÝCH MÁP, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIE SPOLOČNOSTI, podiel: 25%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
RODINNÝ DOM + ZÁHRADA, kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO, rok zač. užívania: 2012, spôsob užívania: NÁJOMNÁ ZMLUVA
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2014
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->