Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203631
ID oznámenia: 
15537
titul, meno, priezvisko: 
Ing. KAROL MORÁVEK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (DMD GROUP A.S., DUBNICA NAD VÁHOM)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VOJENSKÝ TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie SENICA-KUNOV; číslo LV: 1286; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SENICA-KUNOV; číslo LV: 621; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA-KUNOV; číslo LV: 146; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA-KUNOV; číslo LV: 1080; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 4486; podiel: 7/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 4484; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 4488; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 4480; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 4481; podiel: 7/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 4485; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 4482; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 4483; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 4477; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 5320; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 6587; podiel: 1/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 6588; podiel: 1/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 6603; podiel: 7/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 6800; podiel: 1/12
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: OPEL, rok výroby: 1999, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OSOBNÝ ÚČET, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->