Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC161868
ID oznámenia: 
15459
titul, meno, priezvisko: 
Ing. Mgr. MARTIN KABÁT, PhD. MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Rady RTVS
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (BIONT A.S.)
príjmy za rok 2019: 
41111 € (z výkonu verejnej funkcie), 120382 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
BIONT A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MPSVAR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK; kat. územie IVANKA PRI DUNAJI; číslo LV: 3150; podiel: 100%
POZEMOK; kat. územie IVANKA PRI DUNAJI; číslo LV: 3151; podiel: 33%
RODINNY DOM; kat. územie IVANKA PRI DUNAJI; číslo LV: 3150; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 13. 02. 2017
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 06. 09. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->