Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203384
ID oznámenia: 
15532
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JURAJ VÁCLAV, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ JADROVÝ FOND)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPRAVCA PODÚČTU RADY SPRÁVCOV
(NÁRODNÝ JADROVÝ FOND)
požitky: MESAČNÁ ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 7657; podiel: 1/2
GARÁŽ; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 6743; podiel: 1/2
BYT; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 5585; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 1096; podiel: 1/75
ORNA PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 1792; podiel: 1/75
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 1796; podiel: 1/75
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 1798; podiel: 1/75
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 1867; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 1889; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 1895; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 1901; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 1906; podiel: 1/60
TRÁVNY PORAST; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 1909; podiel: 11/1440
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 2090; podiel: 11/1440
TRÁVNY PORAST; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 2105; podiel: 11/1440
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 2421; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 2435; podiel: 1/18
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 2487; podiel: 1/240
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 2500; podiel: 11/1440
ORNÁ PÔDA, TRÁVNY PORAST; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 2503; podiel: 1/15
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 2521; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 2527; podiel: 11/1440
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 2572; podiel: 1/240
TRÁVNY PORAST; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 2611; podiel: 1/150
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 3032; podiel: 1/60
TRÁVNY PORAST; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 3114; podiel: 1/18
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 3210; podiel: 1/300
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 3246; podiel: 11/1440
TRÁVNY PORAST; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 3257; podiel: 1/150
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 3704; podiel: 11/1440
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 3705; podiel: 11/1440
ZÁHRADA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 3871; podiel: 1/75
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 3913; podiel: 1/75
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 3919; podiel: 11/1440
TRÁVNY PORAST; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 3920; podiel: 1/240
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 3981; podiel: 11/1440
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 3998; podiel: 11/1440
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 4006; podiel: 11/1440
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 4042; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 4044; podiel: 11/1440
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 4050; podiel: 11/1440
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 4160; podiel: 11/1440
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 4226; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 4244; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 4245; podiel: 11/1440
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 4251; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 4256; podiel: 1/240
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 4267; podiel: 1/240
ZÁHRADA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 4473; podiel: 1/75
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 4482; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 1784; podiel: 1/75
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 2138; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 4777; podiel: 1/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie OMŠENIE; číslo LV: 4654; podiel: 1/60
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->