Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B182241
ID oznámenia: 
15245
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JURAJ SOBOŇA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
37464 € (z výkonu verejnej funkcie), 12653 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC NSK
(NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: MZDA
STAROSTA OBCE
(OBEC SOLČANY)
požitky: MZDA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie ARDANOVCE; číslo LV: 119; podiel: 100%
ZÁHRADA; kat. územie ARDANOVCE; číslo LV: 119; podiel: 100%
ZÁHRADA A ORNÁ PÔDA; kat. územie SOLČANY; číslo LV: 960; podiel: 100%
NEBYTOVÉ PRIESTORY; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: 1171; podiel: 9,90%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: 1171; podiel: 9,90%
RODINNÝ DOM A GARÁŽ; kat. územie SOLČANY; číslo LV: 960 A 1859; podiel: 50%
BYT; kat. územie TOPOĽČANY; číslo LV: 3223; podiel: 50%
ZASTAVENÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie SOLČANY; číslo LV: 960; podiel: 100%
ZÁHRADY; kat. územie SOLČANY; číslo LV: 1859; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie SOLČANY; číslo LV: 1859; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie ARDANOVCE; číslo LV: 119; podiel: 100%
POLYFUNKČNÝ OBJEKT; kat. územie SOLČANY; číslo LV: 3242; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie SOLČANY; číslo LV: 3242; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie SOLČANY; číslo LV: 1859; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2018, podiel: 100%
ZARIADENIE V POLYFUNKČNOM DOME, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLAD V BANKE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->