Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K202477
ID oznámenia: 
18019
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. JURAJ SMATANA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
GYMNÁZIUM POVAŽSKÁ BYSTRICA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN KOMISIÍ TSK
(TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: NIE
ČLEN KOMISIÍ MESTA
(MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA)
požitky: NIE
ČLEN RADY ŠKOLY SOU STROJÁRSKEHO POVAŽSKÁ BYSTRICA
(TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: NIE
ČLEN RADY ŠKOLY STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY POVAŽSKÁ BYSTRICA
(TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: NIE
ČLEN RADY ŠKOLY OBCHODNEJ AKADÉMIE POVAŽSKÁ BYSTRICA
(TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: NIE
POSLANEC MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA)
požitky: ÁNO
POSLANEC ZASTUPITEĽSTVA TSK
(TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ÁNO
ČLEN RADY ŠKOLY ZŠ NEMOCNIČNÁ, MŠ DUKELSKÁ
(MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA)
požitky: NIE
KONATEĽ, O.Z.
(SERVISNÉ CENTRUM EKOFÓRA)
požitky: NIE
KONATEĽ, O.Z.
(KLUB STRÁŽOV)
požitky: NIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie 848832 POVAŽSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 78; podiel: 25%
LESNÝ POZEMOK; kat. územie 848832 POVAŽSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 4626; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie 848832 POVAŽSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 4626; podiel: 50%
ZASTAVANA PLOCHA; kat. územie 848832 POVAŽSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 78; podiel: 25%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->