Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202497
ID oznámenia: 
16475
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. Ing. JURAJ ŘÍHA, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
55690 € (z výkonu verejnej funkcie), 19210 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VÝKON PRÁV SPOLOČNÍKA ZA MESTO
(TEXOS SPOL. SRO)
požitky: ŽIADNE
VÝKON PRÁV AKCIONÁRA ZA MESTO
(BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ)
požitky: ŽIADNE
VÝKON PRÁV AKCIONÁRA ZA MESTO
(NEMOCNIČNÁ A.S.)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(NADÁCIA PRO MALACKY)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(INKUBÁTOR MALACKY - V LIKVIDÁCII)
požitky: ŽIADNE
POSLANEC ZASTUPITEĽSTVA
(BRATISLAVKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT 2 V RODIČOVSKOM DOME; kat. územie MALACKY; číslo LV: 10434; podiel: 1/2
POZEMOK 3206/54 ORNÁ PÔDA; kat. územie MALACKY; číslo LV: 8258; podiel: 1/1
POZEMOK 3206/228 ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie MALACKY; číslo LV: 8258; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM NA PARCELE 3206/228; kat. územie MALACKY; číslo LV: 8258; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 21. 07. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->