Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC172191
ID oznámenia: 
17029
titul, meno, priezvisko: 
doc. MUDr. JURAJ MAĎARIČ, PhD. MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
36908 € (z výkonu verejnej funkcie), 73814 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT TROJIZBOVÝ; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 6398; podiel: 100%
BYT DVOJIZBOVÝ; kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO; číslo LV: 6398; podiel: 50%
BYT DVOJIZBOVÝ; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 5927; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENEC, BOLDOG; číslo LV: 837; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie MOST PRI BRATISLAVE; číslo LV: 1956; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2010, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2009, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ ÚSPORY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->