Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZK203665
ID oznámenia: 
16830
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. JURAJ KOTIAN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ERSTE GROUP BANK AG
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM SO ZÁHRADOU; kat. územie BRATISLAVA - DEVÍN; číslo LV: 2115; podiel: 50%
ZÁHRADA; kat. územie BRATISLAVA - DEVÍN; číslo LV: 2114; podiel: 50%
PRÍSTUPOVÁ CESTA; kat. územie BRATISLAVA - DEVÍN; číslo LV: 2387; podiel: 1/12
PRÍSTUPOVÁ CESTA; kat. územie BRATISLAVA - DEVÍN; číslo LV: 2664; podiel: 1/4
CHATA; kat. územie RÁZTOČNO; číslo LV: 1608; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
RODINNÝ VAN, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2016, podiel: 100%
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: SUBARU, rok výroby: 2005, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
DÔCHODKOVÉ SPORENIE, podiel: 100%
ZOSTATOK NA BEŽNOM ÚČTE, podiel: 100%
INVESTÍCIE DO PODIELOVÝCH FONDOV, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 20. 12. 2002
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 03. 02. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->