Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202444
ID oznámenia: 
15379
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. GYÖRGY GYIMESI
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(XENON PLUS, S.R.O.)
KONATEĽ
(XENON, S.R.O.)
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR
(XENON, S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ČIČAROVCE; číslo LV: 364; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ČIČAROVCE; číslo LV: 364; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie ČIČAROVCE; číslo LV: 364; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie ČIČAROVCE; číslo LV: 364; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 1433; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 1433; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 1433; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC ; číslo LV: 1446; podiel: 4/8
ZÁHRADA; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 1446; podiel: 4/8
ZÁHRADA; kat. územie KRÁĽOVSKÝ CHLMEC; číslo LV: 1446; podiel: 4/8
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZBIERKA POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 1/1
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 31. 10. 2014
PÔŽIČKA V BANKE, podiel: 1/1, dátum vzniku: 22. 10. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->