Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC121679
ID oznámenia: 
15870
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. JURAJ GALOVIČ, PHD,MHA,MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (UNIVERZITNÁ NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 64501 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MVSR-UNIVERZITNÁ NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ZÁSTUPCA GENERÁLNEHO RIADITEĽA
(UNIVERITNÁ NEMOCNICA SVÄTÉHO MICHALA, A.S.)
požitky: PLAT
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT 4-IZBOVÝ + 2 PARKOVACIE MIESTA; kat. územie BRATISLAVA-NOVÉ MESTO; číslo LV: 5018; podiel: 50%
BYT 3-IZBOVÝ + 2 PARKOVACIE MIESTA; kat. územie CHORVÁTSKO, LOŠINJ; číslo LV: Z26193/2019; podiel: 100%
BYT 2-IZBOVÝ + 1 PARKOVACIE MIESTO; kat. územie CHORVÁTSKO, LOŠINJ; číslo LV: Z957/2019; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
BANKOVÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 27. 03. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->