Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202951
ID oznámenia: 
16351
titul, meno, priezvisko: 
Prof. MUDr. JURAJ BENCA, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
VYSOKÁ ŠKOLA SV. ALŽBETY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 

(ŽIVNOSTNÍK MANAŽMENT PORADENSTVO)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA TRNÁVKA; číslo LV: 1813; podiel: 1/3
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA TRNÁVKA; číslo LV: 3430; podiel: 1/3
PARCELA; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 5582; podiel: 1/306
BYT; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 5861; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 5934; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 5957; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 5883; podiel: 1/24
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3933; podiel: 1/7
POZEMOK; kat. územie LAMAČ; číslo LV: 3990; podiel: 1/1
VINICA; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 6130; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 5664; podiel: 1/1
VINICA; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 4810; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 3695; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 5665; podiel: 157/614
BYT; kat. územie KARLOVA VES BRATISLAVA; číslo LV: 3606; podiel: 1/1
TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie VALASKÁ BELÁ; číslo LV: 3725; podiel: 6/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie VALASKÁ BELÁ; číslo LV: 3727; podiel: 3/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie VALASKÁ BELÁ; číslo LV: 3728; podiel: 3/18
TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie VALASKÁ BELÁ; číslo LV: 7866; podiel: 320/321856
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VALASKÁ BELÁ; číslo LV: 4225; podiel: 240/321856
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VALASKÁ BELÁ; číslo LV: 7067; podiel: 3468/364298
TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie VALASKÁ BELÁ; číslo LV: 3835; podiel: 6/36
RODINNÝ DOM; kat. územie VALASKÁ BELÁ; číslo LV: 7342; podiel: 1/3
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: OPEL, rok výroby: 2019, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->