Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203641
ID oznámenia: 
16426
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JOZEF VELEBNÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (INOVAČNÝ FOND N.F)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA-RUŽINOV; číslo LV: 4177; podiel: 1/2
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA-RUŽINOV; číslo LV: 5910; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie MOTYČKY; číslo LV: 63; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie MOTYČKY; číslo LV: 332; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie MOTYČKY; číslo LV: 362; podiel: 7/8
BYT; kat. územie BRATISLAVA-RUŽINOV; číslo LV: 4177; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA-RUŽINOV; číslo LV: 4177; podiel: 5597/402522
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA-RUŽINOV; číslo LV: 5910; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie MOTYČKY; číslo LV: 63; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie MOTYČKY; číslo LV: 63; podiel: 1/1
POZEMKY; kat. územie MOTYČKY; číslo LV: 331; podiel: 7/16
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2014, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->