Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
Y203620
ID oznámenia: 
15495
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. JOZEF TUHOVČÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT
(ADVOKÁT)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÚTENÝ SPRÁVCA
(MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍN)
požitky: PLAT
LIKVIDÁTOR, KONKURZNÝ SPRAVCA ROZHODNUTÍM SÚDU
(C.D.D.S S.R.O.V LIKVIDACII)
požitky: ŽIADNE
LIKVIDÁTOR ROZHODNUTIE SÚDU
(OTÁRIO SPOL. S.R.O. V LIKVIDÁCII)
požitky: ŽIADNE
LIKVIDÁTOR ROZHODNUTIE SUDU
(ZHEN HUAO S.R.O. V LIKVIDÁCII)
požitky: ŽIADNE

(MAGNEA S.R.O. V LIKVIDÁCII)
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 4604; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 4944; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 1902; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 2255; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 4349; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie ČUKÁRSKA PAKA; číslo LV: 515; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie ČALOVEC; číslo LV: 740,829; podiel: 1/1
POZEMOK-PORAST; kat. územie DOLNÉ VESTENICE; číslo LV: 1642; podiel: 1/8
BYT; kat. územie STARÝ SMOKOVEC; číslo LV: 1050; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: JEEP, rok výroby: 2014, podiel: 1/1
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2010, podiel: 1/1
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: SMART, rok výroby: 2005, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->