Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203059
ID oznámenia: 
16414
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JOZEF TRSTENSKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
58117 € (z výkonu verejnej funkcie), 6240 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODPREDSEDA TSK
(TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA TVK A.S.
(TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE A.S.)
požitky: OŠATNÉ A NÁHRADA CESTOVNÉHO ZADARMO
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(NEMOCNICA S POLIKLINIKOU)
požitky: ZADARMO
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA; kat. územie NOVÉ MESTO NAD VÁHOM; číslo LV: 4047; podiel: 50%
ZÁHRADA; kat. územie NOVÉ MESTO NAD VÁHOM; číslo LV: 4047; podiel: 1/34
ZÁHRADA; kat. územie NOVÉ MESTO NAD VÁHOM; číslo LV: 4047; podiel: 50%
ZÁHRADA; kat. územie NOVÉ MESTO NAD VÁHOM; číslo LV: 4047; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie NOVÉ MESTO NAD VÁHOM; číslo LV: 4047; podiel: 50%
RODINNÝ DOM ; kat. územie NOVÉ MESTO NAD VÁHOM; číslo LV: 1109; podiel: 100%
ZÁHRADA; kat. územie NOVÉ MESTO NAD VÁHOM; číslo LV: 1109; podiel: 100%
RODINNÝ DOM; kat. územie NOVÉ MESTO NAD VÁHOM; číslo LV: 4047; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: NISSAN, rok výroby: 2007, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE V BANKE, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->