Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD214119
ID oznámenia: 
16142
titul, meno, priezvisko: 
doc. JUDr. JOZEF TEKELI, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 17114 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(TEKELI S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
UNIVERZITA P.J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT
(DOC. JUDr. JOZEF TEKELI, PhD. & ASSOCIATES, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(UNIVERZITA P.J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH)
požitky: ŽIADNE FUNKČNÉ ANI INÉ POŽITKY
ČLEN AKADEMICKÉHO SENÁTU
(UNIVERZITA P.J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH)
požitky: ŽIADNE FUNKČNÉ ANI INÉ POŽITKY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
ZÁHRADA; kat. územie ŠACA; číslo LV: 3007; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŠACA; číslo LV: 3007; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie ŠACA; číslo LV: 3007; podiel: 1/1
VODNÁ PLOCHA; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
VODNÁ PLOCHA; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
VODNÁ PLOCHA; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
VODNÁ PLOCHA; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
VODNÁ PLOCHA; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
VODNÁ PLOCHA; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
BYT; kat. územie KOŠICE - STREDNÉ MESTO; číslo LV: 10980; podiel: 1/1
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
LESNÝ PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1332; podiel: 1/652
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
ORNÁ PÔDA; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
LESNÝ POZEMOK; kat. územie VERNÁR; číslo LV: 1067; podiel: 25/13959
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 180; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 155; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 374; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 374; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 374; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1556; podiel: 1/56
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1556; podiel: 1/56
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1555; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1557; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1555; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1557; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 2230; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 2007; podiel: 1/112
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1555; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 94; podiel: 1/252
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1556; podiel: 1/56
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 374; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1770; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 180; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 180; podiel: 1/28
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 182; podiel: 1/112
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 182; podiel: 1/112
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 183; podiel: 5/84
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1555; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1557; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1770; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1557; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 374; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 374; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 181; podiel: 1/56
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1769; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 374; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 374; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1770; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 180; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 180; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 374; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 180; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1769; podiel: 1/28
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 374; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 180; podiel: 1/28
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 374; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 180; podiel: 1/28
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE ; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 1251117919 %
ZASTAVANÁ PLOCHA Á NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NADVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1310; podiel: 125/111919
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZÁHRADA; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie HRABUŠICE; číslo LV: 1531; podiel: 125/111919
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 14. 06. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->