Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202397
ID oznámenia: 
15223
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. JOZEF PROČKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(JOŽOPROČKO. S.R.O.)
KONATEĽ
(ZBROJNICA, S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
JOŽOPROČKO, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
RIADITEĽ
(JOŽO PROČKO DEŤOM N.O.)
požitky: NIE SÚ
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie HALIČ; číslo LV: 1077; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie HALIČ; číslo LV: 430; podiel: 100%
REŠTAURAČNÉ ZARIADENIE S UBYTOVACÍMI PRIESTORMI; kat. územie HALIČ; číslo LV: 1236; podiel: BSM
POZEMKY; kat. územie HALIČ; číslo LV: 1236; podiel: BSM
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6200; podiel: BSM
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 6200; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 7703; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie MADAČKA; číslo LV: 840; podiel: BSM
UBYTOVACIE PRIESTORY; kat. územie HALIČ; číslo LV: 1234; podiel: 100%
ZÁHRADA; kat. územie HALIČ; číslo LV: 1234; podiel: 100%
RODINNÝ DOM; kat. územie HALIČ; číslo LV: 1234; podiel: 100%
UBYTOVACIE PRIESTORY A FITNESS; kat. územie HALIČ; číslo LV: 1234; podiel: 100%
ZÁHRADA; kat. územie HALIČ; číslo LV: 1234; podiel: 100%
ZÁHRADA; kat. územie HALIČ; číslo LV: 1234; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->