Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC204057
ID oznámenia: 
17044
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. JOZEF KRAMEC
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZSE ENERGIA A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(EUROLIGYT MOBIL S.R.O.)
KONATEĽ
(KVP REAL, S.R.O.)
KONATEĽ
(EUROTELECOM S.R.O.)
KONATEĽ
(OXYGEN CAFE LUČENEC)
KONATEĽ
(OXYGEN ALTA S.R.O.)
KONATEĽ
(ANIMEX EUROMEAT, S.R.O.)
SZČO
(JOZEF KRAMEC EUROMAX)
KONATEĽ
(OXYGEN CAFE, S.R.O.)
KONATEĽ
(AGENTÚRA ZVOLEN, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(MESTSKÝ ÚRAD)
požitky: ODMENA
ČLEN DOZORNEJ RADY
(MESTSKÉ LESY LUČENEC S.R.O. )
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
1-IZBOVÝ BYT; kat. územie LUČENEC; číslo LV: 6819; podiel: 1/1
KANCELÁRSKE PRIESTORY; kat. územie LUČENEC; číslo LV: 9149; podiel: 1/1
1-IZBOVÝ BYT; kat. územie LUČENEC; číslo LV: 7148; podiel: 1/1
1-IZBOVÝ BYT; kat. územie LUČENEC; číslo LV: 6919; podiel: 1/1
1-IZBOVÝ BYT; kat. územie LUČENEC; číslo LV: 6468; podiel: 1/1
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie POLTÁR - KOKAVA NAD RIMAVICOU; číslo LV: 1136; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: FIAT, rok výroby: 1999, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 06. 12. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->