Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZB121748
ID oznámenia: 
10514
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JOZEF JANTOŠ
oznámenie za rok: 
2018
oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu
vykonávaná verejná funkcia: 
zástupca štátu v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu (POĽNONÁKUP TATRY, A.S., KEŽMAROK)
príjmy za rok 2018: 
neuvedené (z výkonu verejnej funkcie), 34524 € (iné)
paušálne náhrady za rok 2018: 
neuvedené (z výkonu verejnej funkcie), neuvedené (iné)
ostatné príjmy za rok 2018: 
neuvedené
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GENERÁLNY RIADITEĽ SEKCIE ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV
(SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR)
požitky: FUNKČNÝ PLAT
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
PODĽA PRÍLOHY Č.1
hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých menovitá hodnota, bežná cena alebo plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy: 
HYPOTÉKA

Deň v parlamente

<- ->