Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
V203615
ID oznámenia: 
16408
titul, meno, priezvisko: 
MgA. JOZEF CHUDÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Rady RTVS
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
DOM A ZÁHRADA; kat. územie ZÁLESIE OKR.SENEC; číslo LV: 432; podiel: 1/2
REKREAČNÁ CHALUPA A NÁDVORIE; kat. územie LÁTKY OKR.DETVA; číslo LV: 1507; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: CITROEN, rok výroby: 2019, podiel: 1/1
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: FORD, rok výroby: 2007, podiel: 1/1
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: SUZUKI, rok výroby: 2000, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AUTORSKE PRÁVA Z REPRÍZ TV DIEL, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->