Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203303
ID oznámenia: 
15386
titul, meno, priezvisko: 
PaedDr JOZEF BOJČÍK, MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING,A.S. ŽILINA)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ,A.S. ŽILINA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GYMNAZIUM MR.ŠTFFANIKA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(MEDI COOL S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie KOŠICE-JUH SKLADNÉ; číslo LV: 11250; podiel: 1/1
ROZOSTAVANÉ STAVBY,ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie KOŠICE-ZÁPAD TERASA; číslo LV: 15843; podiel: 1/2
ZÁHRADA; kat. územie KOŠICE VYŠNÉ OPÁTSKE; číslo LV: 608; podiel: 1/1
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie BŽANY-VALKOV; číslo LV: 925; podiel: 1/3
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie BŽANY - VALKOV; číslo LV: 903; podiel: 1/2
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie BŽANY-VALKOV; číslo LV: 925; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNÝ PORAST, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie LADOMÍROVÁ; číslo LV: 806; podiel: 3420/3119040
LESNÝ POZEMOK; kat. územie LADOMÍROVÁ; číslo LV: 894; podiel: 2/24
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie LADOMÍROVÁ; číslo LV: 1048; podiel: 3420/3119040
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie LADOMÍROVÁ; číslo LV: 1058; podiel: 3430/3119040
LESNÝ PORAST; kat. územie LADOMÍROVÁ; číslo LV: 854; podiel: 3/24
TRVALÝ TRAVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie LADOMÍROVÁ; číslo LV: 1059; podiel: 3420/3119040
TRVALÝ TRAVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie LADOMÍROVÁ; číslo LV: 1060; podiel: 3420/3119040
LESNÝ PORAST; kat. územie LADOMÍROVÁ; číslo LV: 1200; podiel: 2/24
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->