Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO202585
ID oznámenia: 
15992
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JIŘÍ KUBÁČEK, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO FINANCIÍ SR)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN
(ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY)
požitky: ODMENA
ČLEN
(DOPRAVNÁ KOMISIA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY, ZASTUPUJEM ŽSK
(INTEGROVANÁ DOPRAVA ŽILINSKÉHO KRAJA, S.R.O.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie 804690 NOVÉ MESTO; číslo LV: 2801; podiel: 16/1000
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2007, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2011, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: HYUNDAI , rok výroby: 2017, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->