Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD121702
ID oznámenia: 
15755
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JAROSLAV CRKOŇ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
riaditeľ štátneho podniku (TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, Š.P.)
príjmy za rok 2019: 
107673 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM A ZÁHRADA; kat. územie NOSICE; číslo LV: 2417; podiel: 50%
BUDOVA PRE OBCHOD A SLUŽBY; kat. územie PÚCHOV; číslo LV: 3155; podiel: 50%
POZEMKY; kat. územie NOSICE; číslo LV: 2417; podiel: 50%
BYT; kat. územie BRNO; číslo LV: 6798; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTO, továrenská značka: HYUNDAI SANTA FE, rok výroby: 2005, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÁ HOTOVOSŤ, podiel: 50%
DLHOPISY, podiel: 50%
CENNÉ PAPIERE, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->