Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
F131765
ID oznámenia: 
10479
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. JARMILA URBANCOVÁ
oznámenie za rok: 
2018
oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu
vykonávaná verejná funkcia: 
predseda a podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
príjmy za rok 2018: 
70905 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
paušálne náhrady za rok 2018: 
1861 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
ostatné príjmy za rok 2018: 
0 €
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA-NIVY; číslo parcely: 11150/6; LV č. 2776; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA-NIVY; číslo parcely: 11150/6; LV č. 2107; podiel: BSM
hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých menovitá hodnota, bežná cena alebo plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy: 
MOTOROVÉ VOZIDLO
VKLAD V BANKE

Deň v parlamente

<- ->