Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD203785
ID oznámenia: 
16356
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JANKA OLEJOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
riaditeľ štátneho podniku (SLOVTHERMAE, KÚPELE DIAMANT DUDINCE, Š.P.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
PROKURISTA
(MUDr. MARTIN OLEJ, S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVTHERMAE, KÚPELE DIAMANT DUDINCE, Š.P.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
STAVBA-RODINNÝ DOM; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 594; podiel: 1/1
POZEMOK-ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 594; podiel: 1/1
STAVBA-GARÁŽ; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 1897; podiel: 1/1
POZEMOK-ZÁHRADA; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 1897; podiel: 1/1
STAVBA-BYT; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 6861; podiel: 1/1
POZEMOK-ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 6867; podiel: 7545/297471
STABA-BYT; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7666; podiel: 1/1
POZEMOK-ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7666; podiel: 10241/818844
STAVBA-GARÁŽOVÉ STÁTIE 4X (PRIESTOR Č. 12); kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7666; podiel: 4/18
POZEMOK-ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7666; podiel: 105760/818844
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 1987, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY-BANKY, podiel: 1/1
DÔCHODKOVÉ JEDNOTKY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->