Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
W203675
ID oznámenia: 
16570
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JANA POLAKOVIČOVÁ KOLESÁROVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady Sociálnej poisťovne
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT (ZASTAVANÁ PLOCHA NÁDVORIE); kat. územie BRATISLAVA-RAČA; číslo LV: 10185; podiel: 1/1
PARKOVACIE STÁTIE(ZASTAVANÁ PLOCHA NADVORIA); kat. územie BRATISLAVA-RAČA; číslo LV: 10264; podiel: 1/8
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA-RAČA; číslo LV: 10500; podiel: 1/182
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA-RAČA; číslo LV: 10499; podiel: 1/116
VINICA; kat. územie BRATISLAVA-RAČA; číslo LV: 3603; podiel: 179/35490
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA-RAČA; číslo LV: 10503; podiel: 1/49
3IZBOVÝ BYT (ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE); kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 6123; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER NA BÝVANIE, podiel: 1/1, dátum vzniku: 09. 07. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->