Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZK203973
ID oznámenia: 
16840
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. JÁN TÓTH, M.A.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
RADA PRE ROZPOČTOVÚ ZODPOVEDNOSŤ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADY; kat. územie VRANOV NAD TOPĽOU; číslo LV: 672; podiel: 50%
ZÁHRADY - 2X, OVOCNÉ SADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie VRANOV NAD TOPĽOU; číslo LV: 3067; podiel: 8%
CHATA A ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie VYŠNÁ KAMENICA; číslo LV: 90; podiel: 25%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY - 3X; kat. územie MARIANKA; číslo LV: 1832; podiel: 50%
DOM A ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie VRANOV NAD TOPĽOU; číslo LV: 2097; podiel: 21%
LESNÉ POZEMKY; kat. územie VRANOV NAD TOPĽOU; číslo LV: 6109; podiel: 17%
BYT A PODIEL PRIESTORU NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 4000; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie MARIANKA; číslo LV: 1832; podiel: 50%
OSTATNÉ PLOCHY, ORNÁ PÔDA; kat. územie MARIANKA; číslo LV: 2155; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie HUŠTÁKY; číslo LV: 10920; podiel: 13%
GARÁŽ; kat. územie HUŠTÁKY; číslo LV: 14944; podiel: 25%
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIPTOVSKÝ TRNOVEC; číslo LV: 1590; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA - 2X, OSTATNÉ PLOCHY, DOM, GARÁŽ; kat. územie DEVÍN; číslo LV: 2663; podiel: 50%
BYT A ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BYSTRÁ; číslo LV: 850; podiel: 100%
ZÁHRADY; kat. územie DEVÍN; číslo LV: 3578; podiel: 50%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie DEVÍN; číslo LV: 2664; podiel: 25%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie DEVÍN; číslo LV: 2387; podiel: 8%
ORNÁ PÔDA - 2X; kat. územie LIPTOVSKÝ TRNOVEC; číslo LV: 858; podiel: 17,55%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 3403; podiel: 2/63
BYT - 3X; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 2816; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2003, podiel: 100%
ZARIADENIE, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ AKTÍVA, podiel: 50%
PÔŽIČKA, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 12. 06. 2003
BANKOVÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 06. 11. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->