Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZG192276
ID oznámenia: 
16387
titul, meno, priezvisko: 
Ing. arch. Mgr. JÁN PÁLFFY, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
predseda správnej rady Ústavu pamäti národa
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA, K Ú. NIVY; číslo LV: 3472; podiel: BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie BRATISLAVA, K. Ú. NIVY; číslo LV: 3472; podiel: 0,56%
DOM (REKREAČNÁ CHALUPA) S POZEMKOM; kat. územie ÁSVÁNYRÁRÓ; číslo LV: 33238; podiel: BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA, K. Ú. STARÉ MESTO; číslo LV: 3070; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA, K. Ú. STARÉ MESTO; číslo LV: 5151; podiel: 4,5%
BYT; kat. územie DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 3811; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 3811; podiel: 0,89%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->