Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202511
ID oznámenia: 
16679
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. JÁN NOSKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA)
príjmy za rok 2019: 
69014 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(UNIVERZITA MATEJA BELA)
požitky: ŽIADNE
ČLEN VEDECKEJ RADY
(FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA SZU)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(EY OF BANSKÁ BYSTRICA 2021, N.O.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY
(STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(OOCR STREDNÉ SLOVENSKO)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE - GARÁŽ; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7798; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8021; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8028; podiel: 2/24
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8029; podiel: 1/26
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 5268; podiel: BSM
BYT A NEBYTOVÉ PRIESTORY; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 6843; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA - BYT A NEBYTOVÉ PRIESTORY; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7710; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2014
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->