Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
R203169
ID oznámenia: 
16756
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN LUNTER
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
predseda vyššieho územného celku
príjmy za rok 2019: 
57228 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK; kat. územie TELGÁRT; číslo LV: 1275; podiel: 38084/5723000
POZEMOK; kat. územie TELGÁRT; číslo LV: 1277; podiel: 38084/5723000
POZEMOK; kat. územie PODLAVICE; číslo LV: 1395; podiel: 3/12
POZEMOK; kat. územie TELGÁRT; číslo LV: 1505; podiel: 38084/5723000
POZEMOK; kat. územie TELGÁRT; číslo LV: 1506; podiel: 38058/5723000
POZEMOK; kat. územie PODLAVICE; číslo LV: 1578; podiel: 6/36
POZEMOK; kat. územie PODLAVICE; číslo LV: 1579; podiel: 12/18
POZEMOK; kat. územie PODLAVICE; číslo LV: 1580; podiel: 3/18
POZEMOK; kat. územie PODLAVICE; číslo LV: 1581; podiel: 6/36
POZEMOK; kat. územie PODLAVICE; číslo LV: 1582; podiel: 12/72
POZEMOK; kat. územie TELGÁRT; číslo LV: 1808; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie PODLAVICE; číslo LV: 2010; podiel: 6/36
POZEMOK; kat. územie PODLAVICE; číslo LV: 2011; podiel: 6/36
POZEMOK; kat. územie PODLAVICE; číslo LV: 2156; podiel: 50852940/9999999
POZEMOK; kat. územie PODLAVICE; číslo LV: 2157; podiel: 50852940/9999999
POZEMOK; kat. územie TELGÁRT; číslo LV: 2356; podiel: 665/100000
POZEMOK; kat. územie TELGÁRT; číslo LV: 2357; podiel: 38058/5723000
POZEMOK; kat. územie PODLAVICE; číslo LV: 2726; podiel: 9/36
POZEMOK; kat. územie PODLAVICE; číslo LV: 2726; podiel: 19/36
POZEMOK; kat. územie PODLAVICE; číslo LV: 2726; podiel: 2/36
POZEMOK; kat. územie PODLAVICE; číslo LV: 2726; podiel: 6/36
POZEMOK; kat. územie PODLAVICE; číslo LV: 2761; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie PODLAVICE; číslo LV: 2791; podiel: 12/18
POZEMOK; kat. územie PODLAVICE; číslo LV: 2986; podiel: 19/30
POZEMOK; kat. územie PODLAVICE; číslo LV: 3003; podiel: 12/18
POZEMOK/STAVBA; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 3085; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8318; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->