Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
G141820
ID oznámenia: 
16685
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. JÁN HAVLÁT
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Súdnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 11654 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT
(JUDR.JÁN HAVLÁT, ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA HAVLÁT & PARTNERS)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
GARÁŽ; kat. územie BARATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo LV: 7863; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES - BENZ, rok výroby: 2001, podiel: 100%
NÁKLADNÉ VOZIDLO, továrenská značka: LAND ROVER, rok výroby: 2004, podiel: 100%
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2013, podiel: 100%
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: SMART, rok výroby: 2015, podiel: 100%
MOTOCYKEL, továrenská značka: HONDA, rok výroby: 2009, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO, rok zač. užívania: 2001, spôsob užívania: BÝVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->