Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZA182247
ID oznámenia: 
16710
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN ĎURIŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Regulačnej rady
príjmy za rok 2019: 
58930 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK; kat. územie UGIJAN, CHORVÁTSKO; číslo LV: PKU 3425, 3387; podiel: 1/1
DOM; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 8634; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie RAJECKÉ TEPLICE; číslo LV: 1316; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie JASENOVÉ; číslo LV: 414, 438, 504, 509, 510, 627,870,964; podiel: 1/3
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KOTEŠOVÁ; číslo LV: 1501,1171; podiel: 1/1, 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2013, podiel: 1/1
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: SUZUKI, rok výroby: 2009, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
PÔŽIČKA, podiel: BSM, dátum vzniku: 01. 09. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->