Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZM203607
ID oznámenia: 
16731
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN BALCIAR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
riaditeľ Vojenského spravodajstva
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE A OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 3436; podiel: 157/162
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE A OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 3402; podiel: BSM
RODINNY DOM A GARÁŽ; kat. územie RIMAVSKÁ SOBOTA; číslo LV: 3692; podiel: BSM
BYT; kat. územie RIMAVSKÁ SOBOTA; číslo LV: 3553; podiel: BSM
CHATA; kat. územie JARABÁ; číslo LV: 234; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie VALASKÁ; číslo LV: 239; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VALASKÁ; číslo LV: 2358; podiel: BSM
APARTMÁNOVY DOM; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 2084; podiel: BSM
APARTMÁNOVY DOM; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 2088; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BYSTRÁ; číslo LV: 455; podiel: BSM
APARTMÁN; kat. územie SUKOŠAN - CHORVÁTSKA REPUBLIKA; podiel: BSM
APARTMÁNOVÝ DOM; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 2087; podiel: BSM
APARTMÁNOVÝ DOM; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 2079; podiel: BSM
APARTMÁNOVÝ DOM; kat. územie HORNÁ LEHOTA; číslo LV: 2075; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: LAND ROVER , rok výroby: 2006, podiel: BSM
MOTOCYKEL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2007, podiel: BSM
MOTOCYKEL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2005, podiel: BSM
MOTOCYKEL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2008, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->